Projekty

  • Projekt nr O ROB 0031 01: Mobilne laboratorium do poboru próbek środowiskowych i identyfikacji zagrożeń biologicznych

logo narodowego centrum badań i rozwojuProjekt rozwojowy współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa

  • Projekt nr 180609: Opracowanie i badania związane z zastosowaniem innowacyjnych zespołów celem podwyższenia parametrów i funkcjonalności pojazdu wielofunkcyjnego

logo narodowego centrum badań i rozwojuProjekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych

  • Projekt nr 182265: Kompleksowy system wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo w oparciu o Auto Mobility Center (AMC-2)

logo narodowego centrum badań i rozwojuProjekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INNOTECH II w ścieżce programowej In-Tech

  • Projekt nr 182568: Wielofunkcyjny pojazd do zadań specjalnych

logo narodowego centrum badań i rozwojuProjekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INNOTECH II w ścieżce programowej In-Tech

  • Projekt, umowa nr DOB-BIO9/01/03/2018: Mobilny zestaw do analizy oraz likwidacji skażeń, wspierający działania kontrterrorystyczne na miejscu zdarzenia CBRN-E

logo narodowego centrum badań i rozwojuProjekt rozwojowy współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa

projekt i wykonanie: webwizards