AMZ-BIS
AMZ-BIS AMZ-BIS

Mobilne laboratorium medyczno-psychologiczne

W listopadzie 2012 r. zakończyła się realizacja Projektu numer O R00 0030 12, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, realizowanego w latach 2010 - 2012 przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe działające w składzie: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej i firma AMZ-BIS Sp. z o. o.. Efektem prac projektowych jest wykonane i wdrożone do eksploatacji mobilne laboratorium medyczno-psychologiczne, pozwalające na prowadzenie działań medycznych i psychologicznych podczas badania wypadków i katastrof lotniczych. Poza wykonaniem laboratorium, wyposażonego w system aparaturowy wspierający badania zdarzeń lotniczych, opracowane zostały procedury postępowania Podkomisji Medycznej działającej w składzie Komisji Badań Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego podczas badania zdarzeń lotniczych. Dodatkowymi dokumentami wytworzonymi w ramach projektu są dokumentacja techniczna i konstrukcyjna na wykonanie mobilnego laboratorium, a także opracowanie zasad doboru i projektowania sposobu montażu elementów wyposażenia specjalnego i specjalistycznego w zabudowie laboratorium z uwzględnieniem ergonomii ich eksploatacji oraz obliczenia numeryczne w zakresie wytrzymałościowym połączeń nadwozia z podwoziem. Mobilne laboratorium medyczno-psychologiczne do badania wypadków i katastrof lotniczych jest jedynym tego rodzaju rozwiązaniem metodycznym i konstrukcyjnym w Polsce i prawdopodobnie w Europie.

projekt i wykonanie: webwizards